This page in English
Статията ми за тези данни
Други статии за отворени данни
Свали последните данни тук
Контакт

Отворени данни в реално време за раждаемостта спрямо населението в България

Покажи броят раждания на картата:
Данните за ражданията са свалени автоматично от системата на здравното министерство и обърнати в отворен формат. Преди 1. януари 2012 повечето АГ отделения не са били свързани, но тогава насам би трябвало информацията да е точна. Може да изберете за кой период да се показват данните на картата, като премествате индикаторите на лентата отдолу. Като натиснете даден регион на картата, на следващата графиката ще се покажат ражданията по дни за него.
Данните за населението са от последното преброяване и са актуални към февруари месец 2011. Може да изберете за коя възрастова група да се прави сравнението от появилата се лента. Когато минете с мишката над даден регион, ще видите колко деца биха се раждали месечно спрямо 10000 души от избраната възрастова група, ако се имат в предвид данните от избрания период от време.
Данните за раждаемостта от минали години са взети от сайта на НСИ. Тъй като нямаме разбивка по дни и месеци, изчисленита се правят като се вземе общия брой раждания за даден регион през избраната година (например Пловдив = 7248), раздели се на 365 или 366 дни и се умножи по броя дни в избрания от вас настоящ период от време (например 14 дни). След това се изчислява относителната промяна на ражданията за даден регион спрямо средното за предишната година. Така за първите две седмици на 2012-та, Пловдив изостава с 4.68% спрямо 2010-та.
Избери период от време:
...Зарежда се...

Брой регистрирани раждания по дни за страната

Покажи за цяла България. Натиснете на регион от картата горе, за да видите ражданията по дни на долната графика

...Зарежда се...

Цветен календар със сравнителен брой раждания за цялата страна

Проектът избра хостинг от
Superhosting.bg