Използваната и изнесена енергия в България

Графиките са все още в Бета версия. Данните показват енергията използвана в страната, както и пренесената през границите със съседите ни. С точност до час е, но тук са показани най-вече сумарни стойности за ден. Някои от графиките могат да бъдат филтрирани, за да се покаже потреблението/износът само за година, дни или часове от деня. Там където стойностите са отрицателни говорим за внос на ток от дадена държава. Големите отрицателни стойности на Румъния не означават непременно внос, а са по-скоро транзит на енергия към Гърция и/или Турция. За енергията произведена от възобновими източници моля посетете тази страница.

Наложено потребление в България (синьо), износ (зелено) и внос (червено) в GWh на седмица:
Процент от произведения ток, който се изнася: (филтър)
Износ за Турция (в GWh):
Износ за Гърция (в GWh):
Износ за Македония (в GWh):
Износ за Сърбия (в GWh):
Износ за Румъния (в GWh):
Внос (в GWh):
Потребление по дни (в GWh): (филтър)
Потребление по години (в TWh): (филтър)
Потребление ден/нощ: (филтър)