Още отворени данни

"Вярваме само на Господ.
Всички останали да си носят отворени данни."

Държавна агенция "Архиви" наскоро публикува списък с данните на всички известни загинали военослужещи по време на Балканските войни. Заедно със списъка на сайта им ще намерите сканирани документи и архивни снимки. Търсачаката на сайта им обаче позволява само търсене по име и родно място. Сложните справки са невъзможни, ако нямаме всички данни. Поисках ги от тях, но ми казаха, че няма как да ми ги предоставят.

Затова реших по свой начин да почета годишнината от Балканската война и да отворя данните на загиналите военослужещи. На сайта на ДАА 47657 души са разпределени в 1907 страници. Данните за тях включват имена, месторождение и набор, място, дата, причина за смъртта и местоположение на гроба. Има също така указание от кой документ са взети данните и име на сканирания файл. В полето за забележки има текстове от съставителите на архива. Към тях съм прибавил и мои забележки, тъй като се наложи да поправя някои от редовете. Изчистил съм годините, населените места и причините за смърт, като съм запазил максимално точността, но съм стандартизирал термините и формата.

Данните може да свалите в SQL и CSV формат и са с размер около 13Мб. С тях може да се направят справки за разпределението на местата на раждане, на наборите на военослужещите. Може да се направи географска и времева карта на смъртните случаи като се включат и причините. Може да се начертае пътя, който всеки загинал военослужещ е предприел от родното място до гибелта си. Може също така да се правят справки за всички загинали от определена част и местата, на които са родени и загинали. Ще се опитам да направят интерактивни графики с тези идеи. Ще се радвам, ако се сещате за още такива и ги осъществите.

Свалете данните, използвайте ги свободно и публикувайте резултатите.

Данните в CSV формат
В CSV формат

В Excel формат
Данните в CSV формат
В SQL формат

Боян Юруков | yurukov@gmail.com | CC-BY

Държавна агенция "Архиви" | TheDataHub

Проектът избра хостинг от
Superhosting.bg