Графиката се управлява със следните жестове:

Затвори