Данни за детските градини и училищата в България

Данните за тези графики са взети от публикуваните на сайта на МОН таблици с броя деца записани в различни видове училища по общини, на базата на които се изчисляват делегираните бюджети за 2013-та. Цифрите в тези документи се разминават в известна степен със статистиката на НСИ за учащите. Използвах тези на МОН, защото прецених, че са по-нови.

Тук виждате цветна карта с регионите и графика, в която са подредени по стойности. Може да избирате между 5 индикатора - населението на общината, абсолютен брой деца в детски градини, ученици в основни и средни училища и съотношението на последните два показателя към населението на общината. В началото се показва съотношението между учениците и цялото население на общината.

Ще забележите, че при индикаторите за абсолютен брой за София излизат от графиката. Това е заради голямата концентрация на хора там. Затова, в такива случаи вертикалната скала на графиката е с кубична стъпка, както се вижда от индикатора на скалата. Така общините с по-малко население се виждат по-добре.

Картата може да увеличавате, намаляте и отваряте на цял екран. Натиснете на дадена община, за да отворите подробна информация за стойностите в нея. Същото може да направите и от колоните в графиката под картата. Индикаторите може да сменяте от бутоните вдясно.

Данните за границите на общините може да свалите тук, а данните за учениците - тук. Ще ги откриете и в TheDataHub. Кодът на тази визуализация ще намерите в Github. За коментари и обратна връзка, моля пишете в Twitter на @yurukov или посетете блога ми.

Боян Юруков

In English In English