Алфа версия

Взаимосвързаност между 743 агенти и сътрудници на бившата Държавна сигурност

Това е опит за анализ на взаимосвързаността между осветлените агентите и сътрудниците на бившата Държавна сигурност. Възлите са хора свързани с ДС, връзките са вербуване или отчетност между агени и сътрудник. С анализ на останалите 5000 осветлени ще можем да попълним повече дупки.