Отворени данни за енергията от възобновяеми източници в България

English


На тази графика ще намерите всички публични данни за изкупената енергия от възобоновими източници в България. Оригиналните данни ще намерите тук, а данните в по-удобен формат са тук. Благодаря на Светла Василева, че ме насочи към тях.
Целта на тази визуализация е да си представим по-добре какво е разпределението на производството в страната, какъв тип е и кой изкупува енегията. Поискал съм информация за производството на енергия в останалите централи през 2012, за да можем да сравним. Ако иматe такава информация, моля пишете ми на yurukov@gmail.com.
Посетете също Glasuvam.org/kak и Glasuvam.org - другият ми проект свързан с референдума.

Боян Юруков
Данните могат да бъдат филтрирани по различни начини. Когато натиснете на някоя графика, адресът горе се променя. Когато го споделите, отворилите го ще видят същото, което и вие. Ето няколко примера:

Изчисти всички филтри

Произв. MWh по тип централа
Изкупени MWh по доставчик
Общо произведени MWh седмично по тип на централата
Общо мощности в MW по годинa на въвеждане в експл. на централите
Брой ВЕИ централи разпределени по капацитет в MW
Ефективност в % на централите разпределени по капацитет